Martinus

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTINUS

Křivce

Socha před vraty

Dobrý den, vítáme Vás na stránkách občanského sdružení sv. Martinus. Jsme sdružením lidí, kterým není lhostejné v jakém prostředí se pohybují. Žijeme v kraji s bohatou historií. Kulturní prostředí se zde tvoří již od počátků prvních Přemyslovců. Tento kraj má období rozkvětů a období úpadků. Dnes je doba, kdy po období útlumu, můžeme, či spíše musíme začít s obnovou, se záchranou svěřeného dědictví.

Naše sdružení si dalo jako svůj první úkol zachránit kostel sv. Martina v Křivcích. Církev nemá dost prostředků na údržbu kostela a kostel ponechává svému osudu. Je smutnou pravdou, že na začátku 21. století v době informačního věku, se nedokážeme postarat o takové stavby, které nás určují, které nám dávají kořeny, ke kterým můžeme vzhlížet, a kde můžeme hledat „azyl“. Naším úkolem je postarat se o tuto stavbu a navrátit ji do života. Proč bychom měli stavět nové stavby pro setkávání lidí, když již takové stavby stojí.

Kostel jako symbol společného života lidí, by měl být obnoven. Měl by se stát místem setkání, a ne zůstat troskou, neboť jak tvoříme své okolí, tak zároveň tvoříme sami sebe.


© bop